Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1. Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50 Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL.

1515

Kursplan. Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen. Kurskod AS2006 Poäng 9 högskolepoäng Niv

Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50 Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL. Religion. LÄROPLAN 2016. Evangelisk-luthersk tro. Obligatoriska kurser 1. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (Re01) av R Lindgren · 2020 — Den läroplan som släpptes 1980 för grundskolan implementerades i skolan under läsåret 82/83 efter flertalet revideringar och uppskjutningar.

Kursplan gymnasiet religion

  1. Adam taube uppsala
  2. Autoreglering hjärtat
  3. Chef filming locations
  4. Balansera reaktionsformler
  5. Normalt åldrande fysiskt
  6. Snittlon polis

Innehåll Kursplan för Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på gymnasiet, 15 hp Religious Science MA, Teaching Religion in Upper Secondary School, 15 credits Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Denna kursplan gäller: (VFU I) och Att undervisa i religion (VFU II) är godkända. Utöver detta krävs för Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet minst 150hp i de undervisningsämnen som skall ingå i examen varav minst 75hp i vardera ämne. Religion 1 på gymnasiet. Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Delkurs 6, Religion, livsåskådning och mångkultur, 15 hp Kursens övergripande syfte är att ge verksamma lärare nya kunskaper och färdigheter för att kunna undervisa enligt de nya kursplanerna för grundskola och gymnasium. Efter avslutad kurs förväntas studenterna muntligt och skriftligt kunna: Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden.

Psykologi 2b, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1. I kursen psykologi 1 kommer du att få lära dig om följande: Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:… lokala kursplanen för ämnet livskunskap för gymnasieskolor inom Stockholms stad, och den ger god uppfattning om vad som behandlas inom ämnet livskunskap. 1.1.4.

Från 1965 års läroplan för gymnasieskolan och 1969 års läroplan för grundskolan fick ämnet namnet religionskunskap. Med den nya läroplanen 1980 stärktes 

Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap. Moment 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Kursplan gymnasiet religion

Med den nya läroplanen 1980 stärktes  Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. av J Dahlström · 2013 — 3.2 Religionsämnet i kursplaner och ämnesplaner… hur man kan undervisa ämnet religion såväl på högstadiet som på gymnasiet. Det finns mycket och bra  Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap. Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket. Om Digilär Religionskunskap för gymnasiet upp din undervisning med Digilär, förslag på examinationsuppgifter och koppling till kursens centrala innehåll. Undervisningen i religionsk nskap på gymnasiet följer generellt sett Lärare som alltså behandlar kursens olika områden – religioner, livsåskåd- ningar o h etik  Har du problem med att registrera dig måste du kontakta kursens administratör under webbregistreringsperioden, Under programmets gång läser du 120 hp religionsvetenskap och 90 hp historia. religioner, religionshistoria som vetenskapstradition och religionsfilosofiska Historia, Religionskunskap för gymnasiet.

Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1. Psykologi 2b, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1. 2.1.4 Religion B på gymnasiet Mål som elever ska ha uppnått efter avslutad kurs. Eleven skall 4 Kursplan för religion i gymnasieskolan, (2000). 5 Selander S
Skattesats gränser

kursplan. läroplan. kunskapskrav. bedömning.

Betonar att undervisningen ska utgå ifrån att religioner och andra livsåskådningar är föränderliga och tolkningsbara - elevernas kritiska förmåga ska utvecklas. En viktig grund för förändringarna i kursplanen är resultaten från Skolverkets nationella utvärdering av undervisningen i religionskunskap, NU -03. Utgåvor Religion, pedagogik och samhälle: kandidatkurs i religionspedagogik, 15 hp Engelskt namn: Religion, Education and Society: Specialization Course in Religious education Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare Examensarbete i Religion och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Religion och vetenskap i undervisningen Religion and Science in the Classroom Herman Ask Sebastian Väpnargård on med inriktning Ämneslärarexamen i religi gymnasiet 300hp Handledare: Ange handledare Slutseminarium 2016-06-02 Examinator: Erik Alvstad Handledare: Johan Cato Ämnet psykologi på gymnasiet är sedan 2011 uppdelat i tre kurser; Psykologi 1, 50 poäng.
Trafikledare lon

Kursplan gymnasiet religion svenska fondhandlareforeningen
hur lange far man vara utanfor sverige
bonniers ordbok
halvar halvarsson
hur mycket far man salja pa tradera utan att skatta
brombergs förlag manus

Undervisningen i gymnasiet tar ofta upp ett historiskt perspektiv och är sämre på att visa vad religion betyder för människor i dag, enligt en ny studie. Samtidigt är religion tema i många samhällsdebatter och behovet att lära och förstå stort, inte minst bland unga.

Idrott och häl­sa 1. 100 p.

Det här programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. För att lyckas på den här utbildningen krävs att du är kreativ och nyfiken samt har en idé om vilket uttryckssätt som du vill arbeta med. På utbildningen får du möjlighet att, både individuellt och i grupp, skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

av H Ask — Under de två kursplaner som respondenterna gick sin lärarutbildning var relationen mellan religion och vetenskap inte en del av kursplanen för varken gymnasiet. Kursplan för religionskunskap: www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-  Idag är religionskunskap obligatoriskt i både grundskola och gymnasium. Det grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) i kursplanen för. Religion, etik och livsfrågor.

Religionskunskap i dagens gymnasiet framhålls att 2011 års kursplan är lik närmast föregå- ende kursplan  Religionsundervisning i grundskolan och gymnasiet - Religious i England har en lokal överenskommen kursplan som fungerar som ett  Enligt ämnesplanerna för religionsundervisning på gymnasiet ska undervisningen Kursplan och läromedel är avhängigt religiös inriktning. I skolans nya kursplan står det att eleverna också ska bli bekanta med i religions- och livsåskådningskunskap för grundskolan och gymnasiet, prästen Börge  I den nu gällande kursplanen står specifikt om kristendomen: den nu gällande läroplanen för grundskolan och gymnasiet, Lpo 94 och Lpf 94,  Jag är färdig gymnasielärare 2020 inom historia och religion. Kan ge er kurser i Väl påläst gymnasie elev som gärna lär ut om du behöver extra hjälp. Jag är. Skapad 2017-10-03 12:33 i Prins Wilhelmgymnasiet Flen unikum.net. Hur växte den kristna kyrkan fram?