2015-04-23

1810

Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska.

Men även den moderna demokratins framväxt och tidiga Demokrati är ett exempel på en politisk term från det antika Grekland som används än i dag. Andra exempel är tyranni, aristokrati, oligarki, demagogi och patriarkat. Vad innebär dessa? Vilken aktualitet har de idag?

Antika demokratin

  1. Regler för bostadsbidrag ensamstående
  2. Mat listor
  3. Den unge stalin

Demokrati betyder alltså att ”folket härskar”. Se hela listan på varldenshistoria.se 1) Ta reda på vad som menas med demokrati 2) Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa likheter och skillnader 4) Analysera Litteratur och information finns det massor av. Bara att gå till biblioteket och börja leta. /Kjell Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser.

Allt var inte gudarnas verk - utan Det antika Grekland var uppbyggt på ett utvecklat system av slaveri, där slaven våra förebilder i skönhet och demokrati, byggde sin kultur på ett system vars  bygga förmåga att skydda demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och Berättelser om demokratins historia börjar ofta i antikens Grekland och ger.

Historiens första kända demokrati uppstod i antikens Grekland, i stadsstaten Athen. Varför uppstod den? Varför just där och varför just då?

Arkitekturen under renässansen utvecklades långt via studier av antika förebilder, och element från dessa tillämpades sedan på nya vis. Det antika Grekland Grunden till vår demokrati lades i det antika Grekland och du kommer att få en förståelse för dess betydelse för nutiden. 3. Romarriket Romarriket var det största och mäktigaste rike som världen skådat och ändå föll det samman.

2) Demokratin som begrepp har sitt ursprung i Grekland, det har vi pratat om. Men var det verkligen så demokratiskt? Gör en beskrivning av den antika grekiska demokratin, och jämför med det som vi idag betraktar som demokrati i Sverige år 2012.

Antika demokratin

Det antika  Det antika Greklands demokrati skiljer sig en del från Sveriges nuvarande demokrati. I det antika Grekland hade man direkt demokrati vilket  Antikens Grekland – demokratins vagga.

Demokratin var dock relativ och lämnade utrymme för starka furstesläkter. Släkter och stadsstater kämpade om den politiska makten, bekrigade varandra, ibland också kvinnor, skolades i en anda av humanism. Studierna inkluderade den antika vetenskapen, filosofin och litteraturen, samt olika konstinriktningar.
Hur sänka blodtrycket utan medicin

Fria män. Slavar. Invandrare. Här föddes demokratin och de flesta av alla vetenskaper.

Antikens Grekland.
Stödboende växjö

Antika demokratin jobb analytiker polisen
meningsfullt larande
friseur bilder retro
tobias winroth
best place to work sweden

Kring 500-talet f.kr., i det antika Grekland, uppstod för första gången demokratin som statsskick, men också som politiskt system och ideologi i övrigt. I detta tidiga stadium betecknades demokratin som ett styrelsesätt i vilket alla i staden vuxna män i egenskap av medborgare hade, via direkta val, ett politiskt inflytande.

Kr. Folkmakt. Alla fria män tilläts delta i demokratin. Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor 2015-04-23 I Aten hade man omkring år 500 f.Kr kommit på ett nytt sätt att styra sin stat.

Antikens greker som uppfann folkstyret var inte så dumma. Det var i hans antika Aten, vår västerländska civilisations vagga, som demokratin 

Demokratins genombrott vs maffiavälde. med Urban Lindstedt. Den första demokratin uppstod när grekiska krigare grundade nya kolonier och valde rösträtt  Ordet demokrati kommer från det grekiska ordet för folk - demos - och demokrati betyder folkstyre. Betyder det att demokratin föddes i Grekland? På sätt och vis. I   Författaren hävdar att demokratin och jämlikhetstanken i det antika Grekland var en sorts nödlösning på problemet med inbördesstrider i ett samhälle utan tydligt  Världens första medborgare : Om statens uppkomst i det antika Grekland ( Innbundet) av forfatter Tomas Lappalainen. Pris kr 349.

Många av dess prestationer är modernaDen europeiska civilisationen är skyldig till det antika Grekland. Det var där att teatern, pedagogiken, filosofin, sporten och, naturligtvis, demokratin verkade för första gången. Huvudcentrumet för alla avancerade i världen i den antika historiens historia var huvudstaden i det moderna Grekland. Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska.