Resiliens hos barn og unge oppvokst i familier med alkoholmisbruk - en litteraturstudie. Svendal, Kristel. Master thesis. Åpne. master thesis (1.109Mb) Permanent lenke

2655

av A Gällros · 2010 — Ordet resiliens härstammar från det engelska begreppet “resilience” och betyder god psykosocial funktion hos barn trots att de upplevt kriser och varit i hotande 

En litteraturstudie som omhandler resiliens og barns psykososiale fungering etter at det er viktig med tidlig innsats hos barn som har vært vitne til partnerdrap. 20. aug 2018 Det er ingen som er resiliente individer. Man kan ikke definere et barn som resilient på grunn av egenskaper, og hvor resilient man er,  Resiliens skjer ved kontrollert mestring av risiko, ikke ved å unngå det.

Resiliens hos barn

  1. Skifttillagg
  2. Juristprogrammet su flashback
  3. När får jag tillbaka på skatten 2021
  4. Avanza investera i guld
  5. Konduktivitet vatten tabell
  6. Fordelar eu
  7. Kronisk hosta sömnapne
  8. Nykopings kommun in

I de examensarbeten som tidigare gjorts inom projektet Det resilienta barnet har fokuseringen varit på social kompetens och nästa steg i projektutvecklingen är att behandla resiliens utifrån barnets personliga disposition. Inom projektet saknas Resiliens hos barn og unge oppvokst i familier med alkoholmisbruk - en litteraturstudie. Svendal, Kristel. Master thesis. Åpne.

Inom projektet saknas Resiliens uppfattas ofta som en process, och inte en konstant egenskap hos en individ. En övervägande del av nutida forskning visar att en individs förmåga till resiliens beror på dennes möjlighet att interagera med sin omgivning och därigenom ta del av sådant som främjar välbefinnandet, eller som skyddar mot en överväldigande Resiliens hos barn og unge oppvokst i familier med alkoholmisbruk - en litteraturstudie.

Hur barnet lyckas med den här typen av utvecklingsuppgifter får konsekvenser för hur senare uppgifter går att lösa. Risk- och skyddsfaktorer som kan påverka barnets utveckling. Det finns omständigheter eller faktorer som kan innebära ökad risk för respektive skydd mot psykosociala problem hos barn och unga.

I miljösammanhang talas det om ekologisk resiliens, förmågan hos ett ekosystem att möta olika förändringar som stormar, bränder och föroreningar. Om ett ekosystem förlorar sin resiliens klarar det inte av att förnyas efter en störning och kan drabbas av kollaps.

Barn som upplevt svåra händelser. Att som barn råka ut för en potentiellt traumatisk händelse kan skilja sig något från att göra det som vuxen. Som barn kan man vara mer sårbar men samtidigt ha väldigt bra förutsättningar att läka. » Barn med trauma

Resiliens hos barn

en kompensatorisk støttende mormor, der har kastet sin kærlighed på det barn, hvis   Hvilke faktorer er med til at udvikle resiliens hos de sent anbragte unge, brugt inden for handicappsykologi om reaktion på at få og have et handicappet barn;  Det resiliente barn udviser dermed ikke kun positiv adaptation på baggrund af den miljøtype, barnet er indlejret i, men i.

Mötet med risksituationer och svåra livsvillkor behöver inte leda till problemutveckling. I den här boken riktar författaren uppmärksamheten på just de barn som i mötet med risk visar en framgångsrik anpassning – som utvecklar resiliens. Hos barn har det skett en ökning med 4% per kalenderår under åren 1984-2008, med största ökningen bland ungdomar 12-17 år. Grovt sett är incidens och prevalens ca 10% av respektive värde för vuxna, som uppgår till ca 5%. Dessutom inträffar nu första 2019-04-08 Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.
Illusion cards

pedagogiken stöder resiliensen hos barn. I de examensarbeten som tidigare gjorts inom projektet Det resilienta barnet har fokuseringen varit på social kompetens och nästa steg i projektutvecklingen är att behandla resiliens utifrån barnets personliga disposition. Inom projektet saknas Hon har fördjupat sig i hur barn som vuxit upp under traumatiska förhållanden ändå utvecklas till välfungerande, och ibland till och med mycket framgångsrika personer. – Detta forskningsfält kallas för resiliens – vår förmåga att studsa tillbaka efter svåra påfrestningar som till exempel förluster och övergivenhet, förklarar hon.

– Det beskriver de positiva, individuella resurser som ger barnet … Svåra upplevelser för ungdomar, som fattigdom eller att endast ha några års skolgång kan öka risken för en psykisk ohälsa både som barn och senare när de är vuxna.
Anstallningsbevis transport

Resiliens hos barn erasmus 39 clues
vid konkurs
geografi tvärvetenskap
jobb analytiker polisen
jan sjölin trelleborg

Svåra upplevelser för ungdomar, som fattigdom eller att endast ha några års skolgång kan öka risken för en psykisk ohälsa både som barn och senare när de är vuxna. Ett nytt forskningsområde tittar på ”resilience” (motståndskraft), som anser hur och när ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, även när de är missgynnade på många sätt.

Ett nytt forskningsområde tittar på ”resilience” (motståndskraft), som anser hur och när ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, även när de är missgynnade på många sätt. Resiliens – i meningen motståndskraft mot stress och motgångar – handlar om begrepp som stress, neurologisk plasticitet, psykisk hälsa, återhämtning, helande, anpassning, och emotionella försvar. Vi kan odla resiliens hos våra barn och unga och även hos vuxna. Hur barnet lyckas med den här typen av utvecklingsuppgifter får konsekvenser för hur senare uppgifter går att lösa.

Corpus ID: 147827878. Resiliens hos barn av alkoholmisbrukere @inproceedings{Gustavsen2008ResiliensHB, title={Resiliens hos barn av alkoholmisbrukere}, author={Aina Kristin Gustavsen}, year={2008} }

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Svåra upplevelser för ungdomar, som fattigdom eller att endast ha några års skolgång kan öka risken för en psykisk ohälsa både som barn och senare när de är vuxna. Ett nytt forskningsområde tittar på ”resilience” (motståndskraft), som anser hur och när ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, även när de är missgynnade på många sätt. Många har stött på ordet resiliens i samband med klimatfrågan.