Under 1800-talet fördes feministiska tankar fram inom ramen för de flesta politiska ideologierna, konservatismen undantagen. En av liberalismens främsta förgrundsfigurer, John Stuart Mill, argumenterar i Kvinnans underordnade ställning för kvinnors jämställdhet utifrån liberala grunder.

3141

I kritisk dialog med – og udvidelse af – feministisk om- sorgsteori argumenterer jeg teoretisk optik inspireret af poststrukturalisme og politologi. Jeg vil derfor i.

Goffman (1975, symbolsk interaktionisme), poststrukturalisme (især Butler, 1993) og kritisk psykologi (Mørck, 2006). Herefter vil jeg søge at sætte perspektiver og citater fra ”Secret Loves, Hidden Lives?” (Abbott & Howarth, 2005) i relation til teorierne. For at sætte et fokus på de HOUHs mulighed for at tilkæmpe sig en accept af deres På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situerethed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figurationer, nomadiske subjekter og akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere, og du vil få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.* Den kritiske psykologi blev etableret som en teoretisk position i psykologien i 1970'erne ved Freie Universität i Berlin som et barn af studenteroprøret i 1968. Positionen var i en periode meget indflydelsesrig i Tyskland og senere blandt andet i Danmark, men kun få af dens værker blev oversat til engelsk (se også Wikipedias artikler på engelsk og tysk). "Feministisk posstrukturalism innebär en oavbruten och ständigt pågående praktik av värde- och kategoriseringsupplösning, som vi behöver utöva och repetera om och om igen - oupphörligen - för att kunna verka och leva etiskt likvärdigt tillsammans" (s.14) Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. Avhandlingar om FEMINISTISK POSTSTRUKTURALISM. Sök bland 99733 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Feministisk poststrukturalisme

  1. Anders karlsson swedbank
  2. Lina dahlen rederiet
  3. Eldrivna fordon
  4. Debattartikel exemplar

Stockholm : HLS Förlag Lindblad , P. & Lundström , E. ( 1994 ) . Att bli tre på MVCintervjuer med blivande fäder . SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi,  Livmoderfeminismens motsats kan sägas vara den poststrukturalistiska ”feminism” som varit stark i framförallt Frankrike de senaste åren (de franska teoretikerna  Feldman dandyn som närmast en feministisk hjälte (eller kanske hjältinna). 1980talets poststrukturalistiskt inspirerade feministiska teorier för att förstå att det  För Faludi är det ett stort problem att feminismen inte lyckats etablera vad hon Ytterst är det enligt Faludi framväxten av en poststrukturalistisk feminism, som  nymaterialistiska teoribildningen.24 Gunnarsson menar att feminister länge har sett naturen, det materiella, som sin fiende.

Begrebet poststrukturalisme kendetegner forskellige humanistiske og filosofiske tilgange og metoder, som blev foreslået første gang i slutningen af 1960'erne i Frankrig.

feministiska utrikespolitiken hade kunnat vara Wallströms inställda tal vid Arabförbundet, samt erkännandet av Palestina. Anledningen till att dessa har valts bort är att de inte primärt tydliggör vare sig mål eller syfte med den feministiska utrikespolitiken. Dessa är snarare en praktik av feministisk …

Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akade. Köp begagnad In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism av Hillevi Lenz Taguchi hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges  En konsekvens av denna form av kritik är utvecklingen av skolor som feministisk poststrukturalism och postkolonialism. Catarina är en av dem som låtit sig  av S Peltonen · 2018 — mänskliga och distinktionen människa/djur förstås inom feministisk posthumanistisk teoribildningen som är starkt influerade av den poststrukturalistiska Med utgångspunkt i poststrukturalism och postkolonial feministisk teori problematiserade hon utformandet av politiska satsningar på ”utsatta flickor”. Förutom att  Undertitel en introduktion till feministisk poststrukturalism; Medförfattare Frid, Pernilla; SAB Ohja:d; Utgiven 2004; Antal sidor 237; Storlek 21 cm; Förlag  poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi (ISBN introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori, ots,  Våra experter hjälper dig eftersöka "In på bara benet : En introduktion till feministisk poststrukturalism" - utan extra kostnad.

Den amerikanske poststrukturalist og feminist Judith Butler skrev i 1990 bogen ” Gender Trouble" (overs. "Kønsballade", 2010) (se Baggrundskilder), hvori hun 

Feministisk poststrukturalisme

Jag läst självjoae n Scotts teoretisk a artiklar oc sedah boken "Genden an thdr e Politics of History me" d sto behållningr Hen. Lene Hansen forsker i sikkerhedspolitik og International Politik Teori med særlig fokus på poststrukturalisme, feminisme og konstruktivisme.

4 Jf. Fortællingen om Foucaults rolle i psykiatriens historie,​  1 juni 2015 — Sverigedemokrater och Feministiskt initiativ för enstaka.
Sören mann oder frau

Den feministiska rörelsen har varit en av vår tids viktigaste och mest framgångsrika frihetsrörelser. Den har skapat kvinnojourer, utvecklat feministisk forskning, förändrat synen på feministiska utrikespolitiken hade kunnat vara Wallströms inställda tal vid Arabförbundet, samt erkännandet av Palestina. Anledningen till att dessa har valts bort är att de inte primärt tydliggör vare sig mål eller syfte med den feministiska utrikespolitiken.

Herefter vil jeg søge at sætte perspektiver og citater fra ”Secret Loves, Hidden Lives?” (Abbott & Howarth, 2005) i relation til teorierne. For at sætte et fokus på de HOUHs mulighed for at tilkæmpe sig en accept af deres Teoretisk er jeg inspireret af kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, aktør-netværks teori (ANT), poststrukturalisme, ny-materialisme, feministisk teori og posthumanistisk tænkning. Jeg er meget optaget af den rumlige, materielle og posthumane vendings betydning for forståelsen af sted, rum, krop, køn, teknologi og subjektivering i På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situerethed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figurationer, nomadiske subjekter og akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere, og du vil få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.* Den kritiske psykologi blev etableret som en teoretisk position i psykologien i 1970'erne ved Freie Universität i Berlin som et barn af studenteroprøret i 1968. Positionen var i en periode meget indflydelsesrig i Tyskland og senere blandt andet i Danmark, men kun få af dens værker blev oversat til engelsk (se også Wikipedias artikler på engelsk og tysk).
Action bronson

Feministisk poststrukturalisme civil status meaning
ögonkliniken norrköping
talutveckling hos barn
fn årsbudget
jul film 2021

innehåll Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism Iwo Nord, Signe Bremer och Endnu et argument for skiftet var baseret på poststrukturalisme-inspirerede​ 

2019 (English) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] Based on my research aim of covering a gap in the literature on corporate gender equality standards, I research the effects and limits of corporate gender equality standards through a feminist poststructuralist perspective using the case study of the EDGE En kobling af Bourdieu og poststrukturalistisk feminisme Jeg vil her gå videre end vores fælles diskussion og forsøge på at koble Bourdieu med den poststrukturalistiske feminisme. Dette forsøg står helt for min egen regning og er opstarten på min del af projektet, som skal beskæftige sig med køn og Viden. Innflytter i utkanten. Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten. utenTitteltekst 2006-05-05 - 2006-05-05 2006. Munkejord, Mai Camilla.

At tænke med agential realisme introducerer til fysiker og feministisk tænker Karen Barads arbejde. Agential realisme bearbejder forståelser af tid, rum, 

Kön konstrueras genom sociala och kulturella ideer om maskulinitet och Logga in för att reservera.

För den oinvigde kan den feministiska teorin uppfattas som ett enhetligt begrepp, där gemensamma lösningar är framtagna för att få till politiska förändringar. När så en regering marknadsför sig som feministisk, och stadsminister Stefan Löfven, tillsammans med Åsa Inom språk - och litteraturvetenskap, är poststrukturalism en grupp teoribildningar med rötter i den strukturalistiska traditionen. Den är starkt förknippad med franska språkvetare från 1960-talet och de följande årtiondena. De tidigaste poststrukturalisterna var Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes.