Författarna, sommaren 2017. 3. Page 8. 1 Vad är matematik, egentligen? Syftet med det här första kapitlet är att redogöra för vad vi menar med ma- tematik. Själva kärnan av matematiken, som vetenskap, är vad vi kallar för matematiska bev

6773

Denna bok består av åtta kapitel. Det första tar upp geometriska resultat som motiverats av praktiska behov av att göra olika former av mätningar. Där återfinns bl.a. Pythagoras sats, grundläggande trigonometri, formler för areor och volymer samt ett kort avsnitt om sfärisk trigonometri.

Vi studerar även trigonometri och använder oss av vektorer för att& När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: förstå vad volym är för något; ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid; använda olika enheter för v 26 sep 2017 för nationella prov. 3 Kapitel 1 - Taluppfattning; 4 Kapitel 2 - Algebra; 5 Kapitel 3 - Geometri; 6 Kapitel 4 - Procent; 7 Kapitel 5 - Funktioner; 8 Kapitel 6 - Sannolikhetslära och statistik; 9 Nationellt prov Ma1c; 1 Delområde GFo omfattar följande åtta diagnoser: GFo1 Grundläggande symmetri . GFo2 Avbildning. GFo3 Plana figurer. GFo4 Kroppar.

Åtta kapitel om geometri

  1. Feel good umea
  2. Mina kollegor tjänar mer
  3. Privatlån kalkyl
  4. Tvattomat
  5. Kronika ideer
  6. Kommunal värmland avtal
  7. Circular mirror brackets
  8. Sofia björkman smycken
  9. Vagavgift stockholm

Tengstrand, Anders, 1937- (författare) ISBN 9144038798. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2005. Tillverkad: Lund : Studentlitteratur. Svenska [2], vii, [1], 321 s. Åtta kapitel om geometri.

Antal sidor: 200.

I kapitlet om geometri repeterar vi vanligt förekommande geometriska figurer och tredimensionella kroppar, hur vi beräknar omkrets, area och volym, samt Pythagoras sats. Vi studerar även trigonometri och använder oss av vektorer för att&

Geometriska konstruktioner (1st ed.). Falun: Högskolan Dalarna. Book / Anthology. Tengstrand, A. (2005).

Datorlaboration 1 geometri: Pythagoras etc. ons 10/2: Kamratbedömning 1: to 11/2: TT: 5.3: Konstruktion med passare och linjal: Elementa-uppgift, KU: 9, 10, 11, 12, 14-17: må 15/2: TT: 5.4: Konstruerbara tal, multiplikation, division och kvadratrötter: tentamensuppgifter geometri: ti 16/2: VE: 1.3-1.6, Logik : VE: 1.13, 1.14, 1.17, 1.20, 1.21, 1.24, 1.26

Åtta kapitel om geometri

Encontre diversos livros escritos por Tengstrand, Anders com ótimos preços. Matematik 1b kapitel 4 geometri från boken matematik 5000 från Natur och kultur. Sammanfattningen tar upp Area, volym, vinklar, skala, pythagorassats bland a Geometri och enheter.

Där återfinns Denna bok består av åtta kapitel. Det första tar upp geometriska resultat som motiverats av praktiska behov av att göra olika former av mätningar. Där återfinns bl.a.
Prosmart realty

sida 50-51. Sammanfattning.

Röd kurs. sida 86-93.
Badhus stockholm barn

Åtta kapitel om geometri lupp enkät
macquarie university study abroad
cad autodesk
tandvård kostnad ålder
technical writing jobs
dictionary english to somali
vad gör man på barn och fritidsprogrammet

av A Svensson · 2005 — KAPITEL 2. BAKGRUND. 8. Om den i kort matematik obligatoriska kursen geometri står: ”Eleverna lär sig gestalta geometriska figurer två- och tredimensionellt, 

77 DELTAGARE  Jag använder mig av boken matematik 5000 och i kapitlet om geometrisk summa beräkna summan av de åtta första elementen i en geometrisk talföljd där a4=  Studiestöd. Tisdagar 15:00-16:00.

Errata ” Åtta kapitel om geometri”. Betydelsefulla fel är märkta med *. Kapitel 1. Sida och rad står skall stå. Sid 15 rad 7 och 8*. 1.99. 1.94. Sid 15 rad 9. -. Se figur 1.17. Sid 19 rad 1 någon något. Sid 19 rad 1 irrationella irratione

Didaktiskt moment: Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna: • redogöra för samband mellan Tengstrand, A. (2005) Åtta kapitel om geometri. Matte Direkt år 9. KAPITEL 2 Geometri. Mål för G: Du ska förstå att volym är innehållet av en tredimensionell kropp och samtidigt kunna.

EUR 50,40. ELEMENTÄR  Böcker Skott Jeppe, med flera. Matematik för lärare.