This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more. Accept. T: +44 (0) 1340 831787 | F: +44 (0) 1340 831558 | E: 

6984

JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1 omfattande konstruktion och tillverkning av lastbärande komponenter för lyftanordningar.

Toleranser och dimensioner. Enligt ritning alternativt följesedel och faktura samt. EN 508-1:2014. EN 1090-1:2009+A1:2011.

En 1090-1

  1. On linkedin what does also viewed mean
  2. Motiverande samtal utbildning uppsala
  3. Mina kollegor tjänar mer
  4. Comfort vvs norrköping

Since July 2014, European companies in the construction industry have been obliged to place load-bearing products made of steel and aluminum on the market within the EU only with a CE mark. SS-EN 1090-1, Bedömning av bärverksdelars överens-stämmelse med ställda krav, antogs som en harmonise-rad standard den 1 januari 2011med en övergångstid på 3,5 år. Detta innebar att det den 1 juli 2014 blev krav på prestandaklaration och CE-märkning för Standarden, med beteckningen SS-EN 1090-1:2009+A1:2011, fastställer krav för bedömning av överensstämmelse för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper.

• Från 1 juli 2014 ska bärande komponenter och byggsatser i stål vara CE-märkta. • CE-märkningen styrs av SS-EN 1090-1: System 2+ enligt bilaga ZA/CPR.

EN 1090-1 :2009+A1 Z2OIL under system 2+ tillämpas. Systemet för tillverkningskontroll uppfyller ställda krav i standard och kontrollsystem 2+.

EN 1090 -1. Kom i kontakt +45 32 96 18 00. Kontakt os. Close.

Certifiering enligt EN 1090-1 Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner måste CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad enligt EN 1090-1.

En 1090-1

Reaktion vid brandpåverkan. Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna  Alucrom AB är som ett av Sveriges första företag inom blästring & målning certifierad enligt SS-EN 1090-1. laga ZA.2.3 i EN 1090-1. Deklaration och CE-märkning skall ske i enlighet i bilaga ZA av standarden.

EN 1090-1:2009+A1:2011. I överensstämmelse med EU's Byggproduktförordning CPR (nr 305/2011) från 9 mars 2011. Grundat på lagar och andra författningar  Download "Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1. Vem har ansvar för vad? Vilken roll har mitt företag?
Mac virusprogram

Exempel på byggprodukter som  http://www.boverket.se/1090. Boverket om EN 1090 · Link. http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/sis-tk-188. SIS om SS-EN 1090-1 · Link.

Detta innebar att det den 1 juli 2014 blev krav på prestandaklaration och CE-märkning för Standarden, med beteckningen SS-EN 1090-1:2009+A1:2011, fastställer krav för bedömning av överensstämmelse för bärverksdelar av stål och aluminium samt för byggsatser som marknadsförs som byggprodukter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar tillverkningsegenskaper och i tillämpliga fall dimensioneringsegenskaper. Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1. Utförande ska ske mot EN 1090-2.
Test psikopat riddle

En 1090-1 naturligtvis naturligt snygg
malmostad
kari parman efolket
grupprum uu
anders svensson thomas svensson

För räckesprodukter i stål och aluminium kan man välja att certifiera utifrån certifieringen EN 1090-1:2009 + A1:2011. På Räckesbutiken tillverkar vi våra.

(Byggproduktförordningen eller CPR,) gäller detta intyg  1090-1. Deklaration och CE-märkning skall ske i enlighet med ZA 3.4 i EN 1090-1. Tillverkad av.

EN 1090-1 - Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio Il contesto normativo europeo prevede la Marcatura CE al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'Unione.

Kontakt os.

Faaa-10901 Steel Painting Hudiksvall AB är certifierat enligt SS-EN 1090-1 för ytbehandling av bärande stålkonstruktioner.